I. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA OD TEORIJE DO PRAKSE U JEZIKU STRUKE 19. – 20. veljače 2016., Zagreb

 

Nakon tri konferencije organizirane za istraživače i praktičare iz Hrvatske Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU) organizira I. međunarodnu konferenciju OD TEORIJE DO PRAKSE U JEZIKU STRUKE 19. – 20. veljače 2016. u Zagrebu.

After three conferences organised for researchers and practitioners from Croatia, Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions (ALSPTHEI) announces its 1st  interntional conference FROM THEORY TO PRACTICE IN LSP 19 – 20 February 2016, Zagreb, Croatia.

Poziv za sudjelovanje_konferencija UNJS_2016

Call for papers_LSP conference_Zagreb 2016