Produljenje roka za predaju sažetaka do 03.01.2016.

Poštovane i drage kolegice i kolege,
zahvaljujemo svima koji su poslali svoje sažetke za izlaganje na nasoj sljedećoj konferenciji u veljači 2016.
Ovime Vas želimo obavijestiti da je Organizacijski odbor konferencije na zamolbu nekih naših kolegica donio odluku da se rok za prijavu sažetaka produlji do 03.01.2016. Najljepše molimo kolegice i kolege koji su planirali održati predavanje i/ili radionicu, a do sada nisu prijavili svoj sažetak, da to učine do naznačenog datuma.
Okvirni program konferencije dostavit ćemo nakon obavijesti o prihvaćanju sažetaka koji je također produljen i to do 15.01.2016.