Home Vijesti POZIV NA RADIONICU: “MLA-ov citatni stil u digitalnoj humanistici i akademskome pismu”

POZIV NA RADIONICU: “MLA-ov citatni stil u digitalnoj humanistici i akademskome pismu”

by UNJSVU

Osječka sekcija Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama poziva sve članice i članove Udruge na radionicu pod nazivom MLA-ov citatni stil u digitalnoj humanistici i akademskome pismu koju će održati izv. prof. dr. sc. Tihomir Živić s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

Radionica će se održati dana 18. 12. 2023. godine od 12:00 do 13:00 h u Vijećnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1.

Radionici će se moći pristupiti i na platformi MicrosoftTeams i to putem sljedeće poveznice:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 383 156 360
Passcode: iiEVwn

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

O radionici: 

Naglasak praktične radionice stavljen je na afirmaciju i primjenu metoda digitalne humanistike i MLA-ova citatnoga stila u akademskome pismu. MLA je primjenljiv i zastupljen i u humanističkim (amerikanistika, anglistika i opća filologija, navlastito poredbena književnost), i u društvenim znanostima, i u interdisciplinarnome pristupu (kulturologija), a sve više se njime koriste ne samo znanstvenici s visokoškolskih ustanova u SAD-u, već i svekolika akademska javnost širom svijeta, poglavito nakladnici relevantnih časopisa i knjiga te multimedije.

Tijekom radionice polaznici će biti praktično upoznati s ilustrativnim primjerima pravilnoga bibliografskog antiplagijatskog citiranja MLA-ovim stilom, od citiranja čitavih monografskih publikacija, njihovih poglavlja te časopisnih i internetskih članaka, pa sve do diversificirane multimedije.

 O predavaču:

 Tihomir Živić izvanredni je profesor na Katedri za strane jezike i tjelesnu i zdravstvenu kulturu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na kojoj predaje anglističke i germanističke kolegije. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku doktorirao je tezom o novome historizmu Stephena J. Greenblatta. Područja su njegova interesa amerikanistika, digitalna humanistika, kulturna poetika i znanost o književnosti, što su i teme njegovih znanstvenih i stručnih knjiga, međunarodnih znanstvenih projekata te članaka u području filologije i književne kritike. Član je Udruge hrvatskih fulbrightovaca, Hrvatskoga udruženja za američke studije (HUAmS), američke Udruge za suvremeni jezik (Modern Language Association of America, MLA) i suradnik Digitalne istraživačke infrastrukture za umjetnost i humanistiku (DARIAH-EU).

 

 

Prezentacija:

Živić, Navođenje prema MLA-u

You may also like

Na ovim internetskim stranicama upotrebljavamo kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja stranica slažeš se s upotrebom kolačića. Slažem se